Plastová okna do vašeho bytu a domu
zkušenosti, profily, firmy, cena, provedení

Doporučujeme

Úprava materiálu hračkou! Vibrační bruska se slevou, příslušenstvím a zárukou na Rucni-naradi.cz

Čtvrtecka.cz - odborník na malování a stěhování v Praze a okolí

Nábytek a kuchyňské linky pro dokonalé bydlení

Pořiďte si kvalitní venkovní žaluzie pro vaše okna.

Cenové kalkulace kuchyní a 3D návrhy kuchyní na míru ZDARMA - Stylishrooms.cz.

 

Oknoplastik

Příspěvek do diskuze
:
:
:
Všechny položky jou povinné

Gukize  (13.11.2019 21:30)


ăčäđŕ ěŕăŕçčí îôčöčŕëüíűé ńŕéň


hydra ěŕăŕçčí xiaomi
– ňîďîâűé îíčîí ěŕđęĺň, ńîőđŕí˙ţůčé íĺâĺđî˙ňíóţ ęîíôčäĺíöčŕëüíîńňü ďđîâîäčěűő ňđŕíçŕęöčé, íĺäîńňóďíűé äë˙ ńëĺćęč č ďîçâîë˙ţůčé âëŕäĺëüöŕě ěŕăŕçčíîâ č ęëčĺíňŕě áĺçďđĺď˙ňńňâĺííî č óâĺđĺííî ńîâĺđřŕňü íĺîáőîäčěűĺ äë˙ íčő ńäĺëęč.
ăčäđŕ çĺđęŕëŕ
ďîçčöčîíčđóĺň ńĺá˙ îíčîí ďëîůŕäęîé ńîâđĺěĺííîé ýđű: âńňđŕčâŕíčĺ â ěĺňîäű đŕáîňű îďëŕňű ňĺőíîëîăčč áëîę÷ĺčí äŕĺň íĺďđĺâçîéäĺííóţ áĺçîďŕńíîńňü ďîęóďîę č ďđîäŕć.

÷ňî ňŕęîĺ ăčäđŕ â číňĺđíĺňĺ
đŕáîňŕĺň ňîëüęî â ĐÔ č â Áĺëŕđóńč, Ęŕçŕőńňŕíĺ, Óęđŕčíĺ, Ěîëäîâĺ, Ŕđěĺíčč, çŕâëĺęŕĺň äĺń˙ňęč ďđîäŕâöîâ č ďîęóďŕňĺëĺé, çŕáîň˙ůčőń˙ î ńîáńňâĺííîé ęîíôčäĺíöčŕëüíîńňč. Ďîđňŕë online, ęđóăëîńóňî÷íî, áĺç âűőîäíűő č ďĺđĺđűâîâ.
ęëčĺíňŕě ňŕęćĺ äîńňóďíŕ:
• ńŕďďîđň 24/7
• Ŕâňîěŕňčçčđîâŕííűĺ ďđîäŕćč
• îďëŕňŕ ÷ĺđĺç QIWI, Visa, Bitcoin

íĺńęîëüęî âűäĺë˙ţůčő ôŕęňîâ
ńŕéň ăčäđű ěŕăŕçčí

1. ăŕđŕíňčđîâŕííŕ˙ ŕíîíčěíîńňü îďëŕňű
Ďĺđâîĺ ďđŕâčëî
ăčäđŕ ěŕăŕçčí ó ęóçüěč÷ŕ

– îáĺńďĺ÷ĺíčĺ ŕáńîëţňíîé ŕíîíčěíîńňč äë˙ ďđîäŕâöîâ č ďîęóďŕňĺëĺé. äŕćĺ ŕăĺíň ńďĺö. Ńëóćá íĺ ńěîćĺň óâčäĺňü ňđŕíçŕęöčţ č «âűéňč» íŕ íŕ ńâ˙çęó ďîęóďŕňĺë˙ čëč ďđîäŕâöŕ, ńňî˙ůóţ çŕ ńäĺëęîé. Ýňî ńňŕíîâčňń˙ âîçěîćíűě çŕ ń÷ĺň ěŕđřđóňčçŕöčč onion –
ńčěâîë ăčäđű ěŕăŕçčí

íĺńęîëüęî đŕç ďđîăîí˙ĺň ďî ńâ˙çęŕě PGP řčôđîâŕíč˙ ďĺđĺďčńęó č řë¸ň čő ÷ĺđĺç ńčńňĺěó «ëóęîâč÷íűő ěŕđřđóňčçŕňîđîâ».
2. Íĺđŕńęđűňčĺ číôîđěŕöčč ďđîńěîňđŕ đĺńóđńŕ .
https://hyrdaruzxpnew4af.ru/product/35745.html
îňęđűâŕĺňń˙ â TOR: ĎÎ, đŕçđŕáîňŕííűé ďî ńňŕíäŕđňŕě onion ńĺňč. ăëŕâíŕ˙ îńîáĺííîńňü
ăčäđŕ íŕđęî ěŕăŕçčí

– çŕůčňŕ ňđŕôčęŕ č âĺđíŕ˙ çŕůčůĺííîńňü îň óňĺ÷ęč
3. Áĺçîďŕńíîńňü ńäĺëęč.
çŕůčňŕ ďîęóďîę äîńňčăŕĺňń˙ íĺ čç-çŕ ňîăî, ÷ňî Ăčäđŕ đŕáîňŕĺň íŕ Tor, íî č çŕ ń÷ĺň ďđîäóěŕííűő č îňëŕćĺííűő áčçíĺń-číńňđóěĺíňîâ. Ďëîůŕäęŕ ăŕđŕíňčđóĺň áűńňđóţ č óäîáíóţ îňďđŕâęó ďîęóďęč îň ěŕăŕçčíŕ ę ďîęóďŕňĺëţ.

EugeneCum  (13.11.2019 3:32)

<a href=http://handlowy.eu/>http://handlowy.eu/</a> BoitianingLope

JosephWaync  (12.11.2019 22:48)

<a href=http://canadian-drugsale.com/>http://canadian-drugsale.com</a> provigil online pharmacy <a href=http://canadian-drugsale.com/#>cvs pharmacy job application online</a>

JosephWaync  (12.11.2019 12:42)

<a href=http://canadian-drugsale.com/>http://canadian-drugsale.com</a> safest online pharmacy <a href=http://canadian-drugsale.com/#>pharmacy technician school online</a>

JosephWaync  (12.11.2019 2:23)

<a href=http://canadian-drugsale.com/>http://canadian-drugsale.com</a> abc online pharmacy <a href=http://canadian-drugsale.com/#>online pharmacy canada</a>

JoyceMur  (11.11.2019 20:44)

<a href=https://finasteride-propecia.com/>https://finasteride-propecia.com</a> - best place to buy propecia uk <a href=https://finasteride-propecia.com/#>purchase propecia canada</a>

Warrensor  (11.11.2019 20:19)

<a href=http://totalvod.eu/>http://totalvod.eu/</a> BoitianingLope

JosephWaync  (11.11.2019 2:54)

<a href=http://canadian-drugsale.com/>http://canadian-drugsale.com</a> mexico pharmacy online <a href=http://canadian-drugsale.com/#>safe online pharmacies</a>

JoshuaJurry  (10.11.2019 20:12)

<a href=http://agalon.eu/>http://agalon.eu/</a> BoitianingLope

Dennisded  (10.11.2019 11:48)

http://www.xe-88.asia/sitemap-misc.xml - More info>>>

Josephguilm  (8.11.2019 23:08)

<a href=https://www.jackpotbetonline.com/reel-rush-2-slot-review/><b>Reel Rush 2</b></a> is the highly expected sequel to the mighty well-liked initial game, and NetEnt has not held anything back with this beautiful and fruity video game.

RebeccaMbl  (8.11.2019 8:23)

<a href=http://trustonlinepharmacies.com/>http://trustonlinepharmacies.com</a> - purchase erectile dysfunction medications canadian pharmacies <a href=http://trustonlinepharmacies.com/#>canadian pharmacy?</a>

Donalddoumn  (8.11.2019 4:25)

gum disease remedies <a href= https://modafinil.alloforum.com >https://modafinil.alloforum.com</a> thrombocytopenia natural remedies

WalterVog  (8.11.2019 0:26)

Ďîçîđ ęŕôĺäđű «ŇĺőÁĺç» ĚČČŇŕ Ńîđîęčíŕ Ĺęŕňĺđčíŕ Ŕëĺęńŕíäđîâíŕ çŕůčňčëŕńü ÷ĺđĺç ďîńňĺëü.
Đŕáîňŕ˙ â ÂÓÇĺ, Ńîđîęčíŕ Ĺęŕňĺđčíŕ Ŕëĺęńŕíäđîâíŕ ďóăŕëŕ ďđĺďîäŕâŕňĺëĺé ęŕôĺäđ î íŕęŕçŕíčč đóęîâîäńňâîě - Ŕęńĺíîâűě Âëŕäčěčđîě Ŕëĺęńĺĺâč÷ĺě, ĺńëč íĺ ďîńňŕâ˙ň "çŕ÷ĺň"

AlonzoSycle  (7.11.2019 16:36)

Çíŕěĺíčňŕ˙ ęîěďŕíč˙ â Ńŕěŕđĺ ďîěîăŕĺň íŕ÷ŕňü ńâîĺ äĺëî online, ęîňîđűé âęëţ÷ŕĺň â ńĺá˙ â ńâîč âîçěîćíîńňč ńňđŕňĺăčţ, đĺęëŕěó, âçŕčěîîňíîřĺíč˙ ń ęëčĺíňŕěč č íŕńňđîéęó ďđîöĺńńîâ, ďîâűřĺíčĺ óçíŕâŕĺěîńňč áđĺíäŕ, čńńëĺäîâŕíčĺ đűíęŕ, ďđîäâčćĺíčĺ, ęîňîđűĺ áű îáúĺäčí˙ëč îí-ëŕéí-äĺëî ń îôëŕéí-óńëóăŕěč. Áîëĺĺ 70 ęîěďŕíčé ęîîďĺđčđóţň ń íŕěč. Ěű ďđîâîäčě: Ěĺäčŕ-ęîíňĺíň. Ńňŕáčëüíîĺ íŕďčńŕíčĺ ńâĺćĺăî ęîíňĺíňŕ ďîěîăŕĺň çŕíčěŕňü íŕčáîëĺĺ âűńî÷ŕéřčĺ ěĺńňŕ, äŕâŕ˙ ďîčńęîâűě ńĺđâčńŕě áîëüřĺ ńňđŕíčö â öĺë˙ő číäĺęńŕöčč, ŕ ŕóäčňîđčč - áîëüřĺ ďđč÷čí äë˙ ďĺđĺőîäŕ íŕ âŕř ëč÷íűé âĺá-ńŕéň. Ëîęŕëüíîĺ SEO. Îďňčěčçŕöč˙ íŕďîëíĺíč˙ íŕ íŕ âĺáńŕéňĺ. Ďîńëĺ çŕâĺđřĺíč˙ ńáîđŕ ęëţ÷ĺâűő ńëîâ č ôđŕç îďňčěčçčđóĺě âýá ńňđŕíčöű âŕřĺăî web-đĺńóđńŕ, çŕňĺě, ÷ňîáű ńęîíöĺíňđčđîâŕňüń˙ âîęđóă ýňčő ňĺđěčíîâ. Ňĺő. ŃĹÎ : čńďîëüçóĺě ŕäŕďňčâíűé äčçŕéí č ńňđóęňóđčđîâŕííűĺ äŕííűĺ,ńęîđîńňü ńŕéňŕ,ęŕđňű ńŕéňŕ, çŕňĺě, ÷ňîáű óńčëčňü âŕř ëč÷íűé đĺéňčíă. Čńńëĺäîâŕíčĺ ęëţ÷ĺâűő ńëîâ. Îďđĺäĺë˙ĺě ăëŕâíűĺ ňĺđěčíű č ăëŕâíűĺ ńëîâŕ, ęîňîđűĺ âŕřŕ öĺëĺâŕ˙ ŕóäčňîđč˙ čńďîëüçóĺň ń öĺëüţ ďîčńęŕ óńëóă, ďđîäóęňîâ č ňĺě, ńîďđ˙ćĺííűő ń äŕííîé ęîěďŕíčĺé. Ńîçäŕíčĺ ăčďĺđňĺęńňîâűő ńńűëîę. Google äŕĺň áîëüřĺĺ âŕćíîńňü ńŕéňŕě ń âńĺâîçěîćíűěč ăčďĺđńńűëęŕěč íŕ íčő.

<size>6]<a href=https://samarawebstudio.ru/>Ňđč îëĺí˙ ńŕěŕđŕ ěĺíţ</a></size>


Íŕ íŕńňî˙ůčé äĺíü ńîňđóäíčęč íŕřĺé ôčđěű íĺńîěíĺííî ďîěîăëč ěíîăčě ęîěďŕíč˙ě â ňŕęčő ńôĺđŕő ęŕę: áűňîâŕ˙ ňĺőíčęŕ ęîěďüţňĺđű ěĺáĺëü, číôîđěŕöčîííűĺ ňĺőíîëîăčč íĺäâčćčěîńňü îíëŕéí-áŕíęčíă ňóđčçě č îňäűő đîçíč÷íŕ˙ ňîđăîâë˙. Íŕřčě ńîňđóäíčęŕě óäŕëîńü óâĺëč÷čňü čő ňđŕôčę, ďđîäŕćč, đĺîđăŕíčçîâŕňü ďđîöĺńńű, óëó÷řčňü ńâ˙çü. Ďđčăëŕřŕĺě âŕń ę ńîňđóäíč÷ĺńňâó ń íŕěč. Ěű ďđîäâčíĺě âŕř ńîáńňâĺííűé îíëŕéí-ďđîĺęň â ëčäĺđű Yandex č google.

JosephWaync  (7.11.2019 6:39)

<a href=http://trustnlinepharmacy.us/>http://trustnlinepharmacy.us</a> canada pharmacy cailis <a href=http://trustnlinepharmacy.us/#>online pharmacy oxycontin</a>

JosephWaync  (6.11.2019 15:47)

<a href=http://trustnlinepharmacy.us/>http://trustnlinepharmacy.us</a> canadan drug pharm. cialis <a href=http://trustnlinepharmacy.us/#>canadian pharmacies without prescriptoin</a>

SharonMyx  (6.11.2019 11:09)

<a href=http://trustonlinepharmacies.com/>http://trustonlinepharmacies.com</a> - canadian drugstore for viagra <a href=http://trustonlinepharmacies.com/#>target online pharmacy</a>

JosephWaync  (5.11.2019 23:23)

<a href=http://trustnlinepharmacy.us/>http://trustnlinepharmacy.us</a> online pharmacies in usa cialis <a href=http://trustnlinepharmacy.us/#>cialis canada pharmacy online</a>

SophiaMuw  (5.11.2019 23:15)

<a href=http://trustonlinepharmacies.com/>http://trustonlinepharmacies.com</a> - canadian viagra pharmacy <a href=http://trustonlinepharmacies.com/#>compare prescription drug prices</a>

SophiaMvl  (5.11.2019 19:14)

<a href=http://trustonlinepharmacies.com/>levitra best online pharmacy</a> cialis online canadian pharmacy <a href=http://trustonlinepharmacies.com/#>best online pharmacy no prescription</a>

WinifredMcj  (5.11.2019 12:42)

<a href=http://trustonlinepharmacies.com/>norco best online pharmacy</a> cialis online canadian pharmacy <a href=http://trustonlinepharmacies.com/#>cheap pharmacy online</a>

Lenka  (9.5.2018 15:35)

S montáží okna jsme spokojeni, montéři byli velmi šikovní a odvedli vynikající čistou práci.

Martin  (5.4.2018 10:13)

Dobrý den, velice moc děkuji za tak krásné dveře. Vše předčilo mé očekávání. Krása, nádhera a elegance. Velké poděkování.

Tomáš N.  (19.3.2018 14:23)

Včerejší montáž dveří na adrese Střekovská 1344/14 Praha 8 Kobylisy proběhla k mé spokojenosti, oba pracovníci byly profesionální, rychlí a odvedli perfektní práci a poradili si i s křivou podlahou. Museli oboje dveře zaříznout a dost se s tím potrápili a myslím, že by si zasloužili nějakou finanční odměnu :-). Děkuji za perfektní spolupráci.

Adéla  (23.11.2016 15:14)

Firma se se nechová k zákazníkům solidně!

Naslibuje termín dodání za 4 týdny (i v rámci mailové komunikace), po 7 týdnech a mých 2 urgencích, bez kterých by zboží nebylo naskladněno ani teď je snad zboží konečně na skladě. Po mé stížnosti a žádosti o kompenzaci - slevu kvůli stavební firmě, která mi provádí rekonstrukci a stále čekala na okna mi bylo arogantně nabídnuto 90 kč slevy!! Po mém nesouhlasu a prověřením vedení firmy mi byla kompenzace úplně zamítnuta a postupí hodnocen jako standardní. Je to bohužel již podruhé, kdy se ke mě firma nezachovala solidně a proklientsky!

Nedoporučuji, raději si připlaťte a dostanete dodávku včas, s kvalitní montáží a solidním obchodním přístupem!

res.vsetin  (26.7.2016 13:07)

Vekra lže zákazníkům, pomlouvá konkurenci přičemž kvalita jejich výrobků a služeb je na tragické úrovni. Veškeré pomluvy okenářských společností na internetu piše právě Vekra s cílem očernit konkurenci a na jejich úkor získat zakázky.

Podívejte se na kvalitu MADE IN VEKRA ZDE: www.oknavekra.eu

Petr Šourek  (30.3.2015 19:10)

Dobrý den pane Pavle, jestli se tedy vůbec tak jmenujete. Napište prosím datum, kdy nás můžete navštívit. Ukážu Vám mile rád výrobu. Pevně věřím tomu, že do toho půjdete a nebudete jen nesmyslně plkat. Je až zarážející, jakým způsobem pomlouváte držitele certifikace ZARUČENĚ ČESKÁ OKNA.

Pavel  (15.9.2014 8:37)

Lhaní pana Šourka je neustále intenzivní. Nikdy tato firma okna nevyráběla! Vždy nakupovala v Polsku, poslední dobou něco málo v Othermu, aby to vypadalo jako česká okna. Nic víc. Pane Šourku, kde máte tedy tu "svou" výrobu? Napište nám to tady, rádi se zákazníci přijedou podívat. Děkujeme.

Pavel  (15.8.2014 9:04)

Firma Oknoplastik je velice neseriózní. Ačkoliv dodávají kvalitní okna od Othermu, jejich jednání je až šokující, montážní dělníci nejsou obeznámeni se situací na stavbě a obchodní zástupce má pouze jediný cíl - prodat nejdražší okna bez ohledu na stavbu, druh lokality a selského rozumu.

comik  (21.7.2014 15:09)

Firmu Oknoplastik nedoporučuji. Velké problémy při řešení vad. Raději by měli hned zaplaceno za chybnou montáž i za prodlení s dodávkou. Velice špatné jednání.

RE:SAN Salvador  (10.4.2013 16:07)

Není pravda že okna od výrobce jsou levnější než od překupníka.Většinou jsou naopak dražší,protože si na tom nahodí svoji marži a bud chceš nebo ne!!!To vím naprosto přesně

Petr Šourek  (26.3.2013 10:30)

Dobrý den,
Oknoplastik nemá okna z Polska. V případě zájmu, rád vezmu pan Trávníčka do výroby v ČR. Reklamace pana Trávníčka trvala sice delší dobu, nicméně po celou dobu reklamace byla společností Oknoplastik vrácena částka za poškozené okno.
S pozdravem
Petr Šourek jednatel společnosti Oknoplastik s.r.o.

San Salvador  (23.11.2012 14:26)

Oknoplastik bere většinu oken z Othermu (profil Salamander) - čili Window Holding.... Pokud okna - jedině od výrobce. Proč platit marži navíc.

Jan Trávníček - Obecnice  (16.11.2012 15:34)

Od firmy Oknoplastik opravdu raději nic, na okna čekám dodnes již 3 měsíce, nabídky nekompletní a až po několika urgencích . Při dotazu, kde mají výrobu , tak nejsou schopni odpovědět , evidentně s Polska , ale za tu cenu ?? Zakázka namontována jen částečně , montážní pracovníci absolutně neochotní .


Provozovatel nenese odpovědnost za příspěvky diskutujících a nevyjadřují názory provozovatele.
Vytvořilo Anawe
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s podmínkami používání souborů cookie. Zobrazit více informací.
Rozumím
x